שיעורי תורה על פרשת השבוע - לצפיה ישירה

שיעורי תורה לצפייה ישירה על פרשת השבוע שיעורי תורה לצפייה ישירה על פרשת השבוע
שיעורי תורה רקע
 • פרשת וזאת הברכה פרשת וזאת הברכה - אחדות שמחברת ניגודים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת האזינו פרשת האזינו - זמן שמחתנו והקשר להאזינו השמים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת נצבים פרשת נצבים - כל שנה אור חדש עליון יותר. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת כי תבוא פרשת כי תבוא - מהי מציאותו האמיתית של כל יהודי? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת כי תצא פרשת כי תצא - מלחמת הנשמה בעולם הזה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שופטים פרשת שופטים - האם תיתכן נבואה בזמן הזה? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ראה פרשת ראה - עבודת השם בחודש אלול. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת עקב פרשת עקב - המשל על חודש אלול-המלך בשדה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן - הנחמה האמיתית על החורבן. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת דברים פרשת דברים - לידת נשמת המשיח בט' באב. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת מטות מסעי פרשת מטות מסעי - תיקון סיבת הגלות. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת פנחס פרשת פנחס - בתורה האמצעי הוא כמו מטרה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בלק פרשת בלק - איך לנצח את קליפת בלעם. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת חוקת פרשת חוקת - גילוי הטוב המסתתר בבריאה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת קורח פרשת קורח - למה ניסים קורים בשלבים? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שלח פרשת שלח - סיפור המרגלים בתורת הסוד. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בהעלותך פרשת בהעלותך - השלהבת שדולקת בכוחות עצמה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת נשא פרשת נשא - להרגיש את החידוש בתורה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת במדבר פרשת במדבר - הדרך להגיע למנוחה אמיתית. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בחוקותי פרשת בחוקותי - לימוד התורה באופן של חקיקה בנפש האדם. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בהר פרשת בהר - התגלות הקב"ה בעולם הזה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת אמור פרשת אמור - איך להיות מוגן מעבירות? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת אחרי קדושים פרשת אחרי קדושים - איך להפוך את הגולה לגאולה? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תזריע מצורע פרשת תזריע מצורע - הדרך להבאת הגאולה בפועל. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שמיני פרשת שמיני - המספר שמונה מסמל חיבור בלי גבול וגבול. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת צו פרשת צו - שבת הגדול - התחלת הניסים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויקרא פרשת ויקרא - הקב"ה בעצמו קורא לכל יהודי. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויקהל פקודי פרשת ויקהל-פקודי - לכל אחד תפקיד מיוחד. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת כי תשא פרשת כי תשא - הירידה כדרך לעליה נעלית. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תצוה פרשת תצוה - שמחת חודש אדר ע"פ הפנימיות. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תרומה פרשת תרומה - מזלו של יהודי בחודש אדר. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת משפטים פרשת משפטים - הכנה לשלום שבזמן הגאולה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת יתרו פרשת יתרו - למה עשרת הדיברות כפולות? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בשלח פרשת בשלח - הדרך להתעלות ע"י שירה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בא פרשת בא - השורש הרוחני של פרעה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וארא פרשת וארא - ההתגלות שהתרחשה במתן תורה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שמות פרשת שמות - כיצד הירידה היא חלק מהגאולה? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויחי פרשת ויחי - סוד הברזל בבית המקדש. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויגש פרשת ויגש - תוקף יהודי שלמעלה מהטבע. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת מקץ פרשת מקץ חנוכה - הנצחון על חושך היוונים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וישב פרשת וישב חנוכה - החיוב לפרסם ניסים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וישלח פרשת וישלח - בירור קליפת עשו. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויצא פרשת ויצא - כיצד לחבר גשמיות ורוחניות? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תולדות פרשת תולדות - השפעת רגע הלידה על כל החיים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת חיי שרה פרשת חיי שרה - מהו תפקיד דורנו? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וירא פרשת וירא - ראיית השכינה בגלוי. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת לך לך פרשת לך לך - לך לך מארצך אצל כל יהודי. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת נח פרשת נח - הזמן לחשבון צדק. הרב יוסי גינזבורג


חלק מהנושאים המוסברים בשיעור התורה על פרשת בא:בפרשיות הקודמות מסופר על ההבטחה אודות היציאה ממצרים ואילו בפרשתנו מסופר אודות סיפור הגאולה בפועל כשבני ישראל יוצאים ממצרים ביד רמה, כיצד הדבר מתאים עם שם הפרשה שאמור לבטא את תוכן הפרשה, "בא אל פרעה" מבטא שידו של פרעה על העליונה ומשה רבינו הוא זה שצריך לבוא ולגשת אל פרעה השליט? ביאור דבר תמוה - כשכבר מגיע הרגע המיוחל של היציאה ממצרים, הדבר שהקב"ה בחר לצוות את עם ישראל הוא להשאיל כלי כסף וכלי זהב ממצרים והקב"ה נתן את חן העם בעיני מצרים על מנת שישאילו לעם ישראל את הכלים מרצונם - מדוע עניין זה תפס מקום חשוב כל כך בעיני הקב"ה, אמנם זה היה כדי לקיים את ההבטחה לאברהם אבינו שעם ישראל יצא ממצרים ברכוש גדול, אבל מדוע הקב"ה היה צריך לעשות זאת דווקא באופן שהעם ימצא חן בעיני מצרים, הרי ביציאת מצרים התגלה איך הקב"ה שובר את מצרים ומשדד את מערכות הטבע וראוי בגלוי שלמצרים אין יותר שליטה על עם ישראל - אם כן מדוע היה צריך שהמצרים ישאילו את הכלים מרצונם, הרי אפשר היה לקחת את הכלים גם שלא מרצונם הטוב של המצריים ובפרט שלבני ישראל מגיע שכר רב עבור כל שנות עבדותם אצל המצריים? פרעה עשה עצמו אלוה כדברי מדרש תנחומא שפרעה היה אומר שאינו צריך לנקביו, ומשכים ויוצא לנילוס ועושה שם צרכיו כשאיש אינו רואה. גם כיום לאחר שפרעה הגשמי אינו, קליפת פרעה עדיין קיימת וענינה ישות - כשאדם מרגיש גאווה וישות זה נחשב כאילו הוא עושה מעצמו עבודה זרה כי הוא מחשיב את עצמו כמציאות עצמאית ולא כפי האמת שכל מציאותו היא רק הכח שהשם נותן לו, לכן גם כיום שייך ללמוד הוראה לחיי היום יום מהפרשה שבה מסופר כיצד נתבטל תוקף קליפת פרעה וממנה ניתן לשאוב כח לביטול הישות והגאווה. אבל עדיין צריך להבין: התורה היא נצחית וגם לעתיד לבוא בימות המשיח שאז את רוח הטומאה אעביר מן הארץ ולא תהי' יותר ישות וגאווה רעה נצטרך ללמוד הוראה מהפרשה אלינו - איזה הוראה ניתן ללמוד מהפרשה לתקופת הגאולה? אין דבר רע בעולם שאין לו שורש טוב, המשימה שלנו היא לחבר את השורש של הרע למקום הטוב שהוא שורשו האמיתי וכך לבטל את המציאות הרעה שבו הנראית לעין. הקשר של כל הנ"ל לדורנו ולנשיא הדור שהוא משה רבנו שבדור שמתקיים בו הענין שהוא "בא אל פרעה".
 
preload preload