שיעורי תורה על פרשת השבוע - לצפיה ישירה

שיעורי תורה לצפייה ישירה על פרשת השבוע שיעורי תורה לצפייה ישירה על פרשת השבוע
שיעורי תורה רקע
 • פרשת וזאת הברכה פרשת וזאת הברכה - אחדות שמחברת ניגודים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת האזינו פרשת האזינו - זמן שמחתנו והקשר להאזינו השמים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת נצבים פרשת נצבים - כל שנה אור חדש עליון יותר. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת כי תבוא פרשת כי תבוא - מהי מציאותו האמיתית של כל יהודי? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת כי תצא פרשת כי תצא - מלחמת הנשמה בעולם הזה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שופטים פרשת שופטים - האם תיתכן נבואה בזמן הזה? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ראה פרשת ראה - עבודת השם בחודש אלול. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת עקב פרשת עקב - המשל על חודש אלול-המלך בשדה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן - הנחמה האמיתית על החורבן. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת דברים פרשת דברים - לידת נשמת המשיח בט' באב. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת מטות מסעי פרשת מטות מסעי - תיקון סיבת הגלות. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת פנחס פרשת פנחס - בתורה האמצעי הוא כמו מטרה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בלק פרשת בלק - איך לנצח את קליפת בלעם. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת חוקת פרשת חוקת - גילוי הטוב המסתתר בבריאה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת קורח פרשת קורח - למה ניסים קורים בשלבים? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שלח פרשת שלח - סיפור המרגלים בתורת הסוד. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בהעלותך פרשת בהעלותך - השלהבת שדולקת בכוחות עצמה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת נשא פרשת נשא - להרגיש את החידוש בתורה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת במדבר פרשת במדבר - הדרך להגיע למנוחה אמיתית. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בחוקותי פרשת בחוקותי - לימוד התורה באופן של חקיקה בנפש האדם. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בהר פרשת בהר - התגלות הקב"ה בעולם הזה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת אמור פרשת אמור - איך להיות מוגן מעבירות? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת אחרי קדושים פרשת אחרי קדושים - איך להפוך את הגולה לגאולה? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תזריע מצורע פרשת תזריע מצורע - הדרך להבאת הגאולה בפועל. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שמיני פרשת שמיני - המספר שמונה מסמל חיבור בלי גבול וגבול. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת צו פרשת צו - שבת הגדול - התחלת הניסים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויקרא פרשת ויקרא - הקב"ה בעצמו קורא לכל יהודי. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויקהל פקודי פרשת ויקהל-פקודי - לכל אחד תפקיד מיוחד. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת כי תשא פרשת כי תשא - הירידה כדרך לעליה נעלית. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תצוה פרשת תצוה - שמחת חודש אדר ע"פ הפנימיות. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תרומה פרשת תרומה - מזלו של יהודי בחודש אדר. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת משפטים פרשת משפטים - הכנה לשלום שבזמן הגאולה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת יתרו פרשת יתרו - למה עשרת הדיברות כפולות? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בשלח פרשת בשלח - הדרך להתעלות ע"י שירה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת בא פרשת בא - השורש הרוחני של פרעה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וארא פרשת וארא - ההתגלות שהתרחשה במתן תורה. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת שמות פרשת שמות - כיצד הירידה היא חלק מהגאולה? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויחי פרשת ויחי - סוד הברזל בבית המקדש. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויגש פרשת ויגש - תוקף יהודי שלמעלה מהטבע. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת מקץ פרשת מקץ חנוכה - הנצחון על חושך היוונים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וישב פרשת וישב חנוכה - החיוב לפרסם ניסים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וישלח פרשת וישלח - בירור קליפת עשו. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת ויצא פרשת ויצא - כיצד לחבר גשמיות ורוחניות? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת תולדות פרשת תולדות - השפעת רגע הלידה על כל החיים. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת חיי שרה פרשת חיי שרה - מהו תפקיד דורנו? הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת וירא פרשת וירא - ראיית השכינה בגלוי. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת לך לך פרשת לך לך - לך לך מארצך אצל כל יהודי. הרב יוסי גינזבורג
 • פרשת נח פרשת נח - הזמן לחשבון צדק. הרב יוסי גינזבורג


חלק מהנושאים המוסברים בשיעור התורה על פרשת בחוקותי:"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעתם" - חוקותי הוא גם מלשון חקיקה - חקיקת התורה בנפש האדם. הקשר בין פרשת בחוקותי לבין ל"ג בעומר. ל"ג בעומר הוא מעין עניין מתן תורה כי במתן תורה בהר סיני החלק הפנימי של התורה לא בא לידי גילוי, ואילו רשבי הוא זה שגילה את פנימיות התורה שהיתה נסתרת עד אז. האם משה רבנו ידע את פנימיות התורה או רק את החלק הנגלה שבתורה. הסיפור אודות משה רבנו שישב בבית מדרשו של רבי עקיבא ולא היה יודע מה הן אומרים. ההבדלים בין הלוחות הראשונות ללוחות השניות בלוחות עצמן ובתוכן המילים הכתובות על הלוחות. מי כתב את הפסוקים האחרונים שבחומש שבהם מסופר על מות משה. אייך ייתכן שמשה רבנו כתב 13 ספרי תורה ביום אחד? מהו עניין "השבעת הקולמוס" שהתרחש אצל צדיקים? מה ההבדל המהותי בין אותיות הכתיבה, בדוגמת האותיות שבהם כותבים ספר תורה לבין אותיות חקוקות כמו בלוחות הברית. עניין כריתת הברית או שבועת אמונים בין שני אוהבים נאמנים הגורמים לכך ששום דבר לא יוכל להפריד ביניהם. מי כתב את ספר הזוהר רבי שמעון בר יוחאי או תלמידיו? מדוע רשב"י קרא לתלמידיו "חברים" במקום תלמידים? רשב"י לימד תורה לא באופן רגיל של שמיעה, אלא באופן של ראיה, תלמידיו ממש ראו את העולמות העליונים הרוחניים ולא רק שמעו מרשב"י אודות הדברים. מה הוסיף וגילה רשב"י בל"ג בעומר ביום הסתלקותו בנוסף על פנימיות התורה שלימד במשך כל ימי חייו. למה מדליקים מדורות בל"ג בעומר? מה הפסוק האחרון שרשב"י אמר בעת יציאת נשמתו ומה זה בא ללמדנו? כתוב שהגאולה תבוא בזכות לימוד הזוהר, אבל רוב האנשים לא מבינים את הזוהר כראוי אז כיצד בכל זאת ניתן ללמוד את ספר הזוהר בהבנה כדי שהלימוד אכן יזרז את הגאולה? בכמה עותקים פורסם הזוהר לאחר שהוא התפרסם לראשונה? האם הזוהר שבידינו הוא אכן הזוהר המקורי? בתחילה לימוד הזוהר היה נחלת יחידה סגולה, עד שבא האריז"ל וחידש ש"מותר ומצוה לגלות זאת החכמה", לאחר מספר דורות הגיע אדמו"ר הזקן וביאר את עניני הזוהר בהסברים ומשלים שבאמצעותם כל אדם ממוצע יוכל להבין את הזוהר ועד כדי כך שזה ימלא ויזין את נפשו בדוגמת פרנסה גשמית המחיה את האדם. האם גם לגוי מותר ללמוד את פנימיות התורה? מה מוסיף ספר התניא על ספר הזוהר. סגולתו של ספר התניא לגלות את הנשמה. סיפור בריחתו של רשב"י מן הרומיים למערה בפקיעין. רשב"י התעסק רוב הזמן דווקא בתורת הנגלה. כל מקום שכתוב במשנה "ר' שמעון" הכוונה לרבי שמעון בר יוחאי. אימרתו של רשב"י "יכולני לפטור את העולם כולו מן הדין". דרשת חז"ל על הפרשה שעתידין אילני סרק שיתנו פירות לעתיד לבוא. הקדושה של ל"ג בעומר נמשכת למשך שלושה ימים גם לאחריו ולכן מי שלא הספיק להגיע למירון בו ביום יכול להשלים בימים הסמוכים לאחר ל"ג בעומר. המנהג הקדוש לערוך תהלוכה ביום ל"ג בעומר לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי. יש לדעת שרשב"י בעצמו מגיע לכל תהלוכה ותהלוכה וזה ממש כך כפשוטו ולא רק כמשל ומליצה.
 
preload preload