שיעורי תורה על פרשת השבוע - לצפיה ישירה

שיעורי תורה לצפייה ישירה על פרשת השבוע שיעורי תורה לצפייה ישירה על פרשת השבוע
שיעורי תורה רקע
  • פרשת וזאת הברכה פרשת וזאת הברכה - אחדות שמחברת ניגודים. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת האזינו פרשת האזינו - זמן שמחתנו והקשר להאזינו השמים. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת נצבים פרשת נצבים - כל שנה אור חדש עליון יותר. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת כי תבוא פרשת כי תבוא - מהי מציאותו האמיתית של כל יהודי? הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת כי תצא פרשת כי תצא - מלחמת הנשמה בעולם הזה. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת שופטים פרשת שופטים - האם תיתכן נבואה בזמן הזה? הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת ראה פרשת ראה - עבודת השם בחודש אלול. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת עקב פרשת עקב - המשל על חודש אלול-המלך בשדה. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן - הנחמה האמיתית על החורבן. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת דברים פרשת דברים - לידת נשמת המשיח בט' באב. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת מטות מסעי פרשת מטות מסעי - תיקון סיבת הגלות. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת פנחס פרשת פנחס - בתורה האמצעי הוא כמו מטרה. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת בלק פרשת בלק - איך לנצח את קליפת בלעם. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת חוקת פרשת חוקת - גילוי הטוב המסתתר בבריאה. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת קורח פרשת קורח - למה ניסים קורים בשלבים? הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת שלח פרשת שלח - סיפור המרגלים בתורת הסוד. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת בהעלותך פרשת בהעלותך - השלהבת שדולקת בכוחות עצמה. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת נשא פרשת נשא - להרגיש את החידוש בתורה. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת במדבר פרשת במדבר - הדרך להגיע למנוחה אמיתית. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת בחוקותי פרשת בחוקותי - לימוד התורה באופן של חקיקה בנפש האדם. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת בהר פרשת בהר - התגלות הקב"ה בעולם הזה. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת אמור פרשת אמור - איך להיות מוגן מעבירות? הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת אחרי קדושים פרשת אחרי קדושים - איך להפוך את הגולה לגאולה? הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת תזריע מצורע פרשת תזריע מצורע - הדרך להבאת הגאולה בפועל. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת שמיני פרשת שמיני - המספר שמונה מסמל חיבור בלי גבול וגבול. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת צו פרשת צו - שבת הגדול - התחלת הניסים. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת ויקרא פרשת ויקרא - הקב"ה בעצמו קורא לכל יהודי. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת ויקהל פקודי פרשת ויקהל-פקודי - לכל אחד תפקיד מיוחד. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת כי תשא פרשת כי תשא - הירידה כדרך לעליה נעלית. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת תצוה פרשת תצוה - שמחת חודש אדר ע"פ הפנימיות. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת תרומה פרשת תרומה - מזלו של יהודי בחודש אדר. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת משפטים פרשת משפטים - הכנה לשלום שבזמן הגאולה. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת יתרו פרשת יתרו - למה עשרת הדיברות כפולות? הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת בשלח פרשת בשלח - הדרך להתעלות ע"י שירה. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת בא פרשת בא - השורש הרוחני של פרעה. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת וארא פרשת וארא - ההתגלות שהתרחשה במתן תורה. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת שמות פרשת שמות - כיצד הירידה היא חלק מהגאולה? הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת ויחי פרשת ויחי - סוד הברזל בבית המקדש. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת ויגש פרשת ויגש - תוקף יהודי שלמעלה מהטבע. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת מקץ פרשת מקץ חנוכה - הנצחון על חושך היוונים. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת וישב פרשת וישב חנוכה - החיוב לפרסם ניסים. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת וישלח פרשת וישלח - בירור קליפת עשו. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת ויצא פרשת ויצא - כיצד לחבר גשמיות ורוחניות? הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת תולדות פרשת תולדות - השפעת רגע הלידה על כל החיים. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת חיי שרה פרשת חיי שרה - מהו תפקיד דורנו? הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת וירא פרשת וירא - ראיית השכינה בגלוי. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת לך לך פרשת לך לך - לך לך מארצך אצל כל יהודי. הרב יוסי גינזבורג
  • פרשת נח פרשת נח - הזמן לחשבון צדק. הרב יוסי גינזבורג


חלק מהנושאים המוסברים בשיעור התורה על פרשת בהעלותך:איך כל אחד יכול למצוא בנפשו את המנורה ולדעת להדליק אותה ולמה זהו דבר הכי בסיסי ויסודי בעבודת השם? הסבר בדברי הרמב"ם שבתורה אין שום הפרש בין הפסוק הקדוש ביותר "אנכי ה' אלקיך" והפסוק "ותמנע היתה פילגש". בתוך הפרשה ישנו ענין מופלא - ספר תורה בפני עצמו המורכב מפסוקי ויהי בנסוע הארון וגורם לכך שספר במדבר מתחלק ל3 ספרים. בהתאם לזה מתעוררת שאלה האם יש חמשה חומשי תורה או שבעה ספרי תורה? מהו שם נוסף שקיים לספר במדבר? למה במנורה יש דווקא שבעה קנים? המנורה היא מקשה אחת וכך כל עם ישראל נחשב כמקשה אחת. מה עומד מאחורי הרעיון שהתורה והמנורה נחלקות ל7? כמה פירושים על כל פסוק ישנם בתורה? "שתהא שלהבת עולה מאלי'" - אדם לא צריך לצפות תמיד לקבל עזרה מאחרים אלא צריך לזכך את עצמו. איך ייתכן שספר שלם בתורה (הספר השישי בתורה שאחרי ויהי בנסוע) מתחיל בענין שלילי ובלתי רצוי - ויהי העם כמתאוננים?
 
preload preload